Qui sóc?

DR. EDUARD SAGARRA I TRIAS (1947),
casat amb dos fills, dos nets, advocat a Barcelona en exercici des de 1972.
 • Doctor en dret per la Universitat de Barcelona. 
 • Professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 
 • Soci-fundador de Roca Junyent Advocats. 
 • Professor d’ESADE (Universitat Ramon Llull) dels cursos sobre nacionalitat, estrangeria i ciutadania europea. 
 • Director a ESADE del mòdul d’Organitzacions Internacionals i Unió Europea en el master sobre “Derecho Internacional de los Negocios”
 • Professor del Màster sobre immigració i educació intercultural (Observatori d’Ètica Interculturals de la U.B). 
 • Membre de la Subcomissió d’Estrangeria del Consejo General de la Abogacia; 
 • President de l’Associació de Nacions Unides a Espanya.
 • President del Consell Català del Moviment Europeu (1996-2000). 
 • Membre del “Team Europa” de la Comissió Europea; 
 • Membre del Consell Científic del “Instituto Internacional de Ciencias Politicas”. 
 • És autor de nombrosos monografies ,llibres i articles de revista sobre dret de la nacionalitat, estrangeria, immigració, asil, dret internacional públic i privat, drets humans, Dret comunitari Europeu;drets i llibertats comunitàries i, sobre ciutadania europea. 
 • President del Consell de Redacció de Món Jurídic i d’altres revistes jurídiques i sobre dret migratori i estrangeria. 
 • És autor, entre d’altres: “La legislación sobre extranjería e inmigración: Una lectura. Los derechos fundamentales y las libertades públicas de los extranjeros en España”. Editada per Universitat de Barcelona (2002) i Los derechos fundamentales y las libertades públicas de los extranjeros en España. Protección jurisdiccional y garantías”. (José Mª. Bosch. Barcelona, 1991), Coautor de “La acción exterior de la Generalitat de Catalunya en el nuevo Estatuto de Autonomia de Cataluña. Centro de Estudios Internacionales UB. (2007)”.Inmigración y Estado y derecho”. Ed Bosch (2008)Administración y Direccion de los Museos:aspectos Juridicos . Marcial Pons (2008);Las Stock option en España Ed Deusto 2001, 
 • Va ésser diputat quart a la Junta de l’Il.ltre. 
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona (1982-1986).
 • Durant més de 27 anys ha estat membre actiu de la Coral Sant Jordi.